Formulati exemple de multimi vide

Cardinalitatea mulțimilor se notează punând mulțimea între Bare verticale, de exemplu | {displaystyle |} B | {displaystyle |} . Altfel spus, fiind dată o mulțime m {displaystyle m}, Sitiera o mulțime p {displaystyle p} astfel încât elementele lui p {displaystyle p} sunt submulțimile lui m {displaystyle m}. Elementele unei mulțimi pot fi de lisse natură: numere, persoane, litere ALE alfabetului, Alte mulțimi, etc. Vrem să determinăm numărul permutărilor unei mulţimi date cu Elemente, adică numărul modurilor în care poate fi ordonată o mulţime dată cu Elemente. Évident că se poate forma și o LISTĂ explicită, completă, a conținutului (a membrilor) lui F, prin Evaluarea expresiei n 2 − 4 {displaystyle n ^ {2}-4} pentru fiecare valoare a lui n de la 0 la 19. Intersecția “dintre A și B, notată A ∩ B, este mulțimea tuturor entităților (membrilor) care aparțin Atât mulțimii A Cât și mulțimii B. pentru o considerație riguroasă, axiomatică, vezi Teoria axiomatică a mulțimilor. Numărul permutărilor de Elemente se notează cu şi se Citeşte “permutări de”. Notația tradițională pentru mulțimea părților lui M {displaystyle M} este P (M). De Notat că nu este greșit să se “scoată” dintr-o mulțime Elemente care nu îi aparţin, cum ar fi eliminarea elementului Verde DIN mulțimea {1, 2, 3}; doar că această operație nu sont nici un efect.

Dacă A ∩ B = ø, atunci A și B se numesc mulțimi disjoncte (fără Membri comuni). Mulțimea este un concept Primar care nu se definește prin Raportare la Alte noțiuni mai GENERALE, ci se décrire/se definește ostensiv. Prin convenție, mulțimile sunt noter cu majuscule cursive: A, B, C etc. Această mulţime poate fi ordonată în mai multe moduri, obţinându-se astfel mulţimi ordon diferite ce se deosebesc între ELE doar prin ordinea elementelor. Se convine că mulţimea vidă poate fi ordonată Într-un singur mod se defineşte se va folosi notaţia: ce reprezintă produsul primelor numere Naturale nenule. Obiectele dintr-o mulțime sunt numite Elemente. Două mulțimi pot fi “adunate”. Pentru k = 0 {displaystyle k = 0} avem un singur ELEMENT, mulțimea vidă ∅ ⊂ P (M) {displaystyle emptyset sous-ensemble {mathcal {P}} (M)}.